Microsoft objavio redovna ažuriranja

Microsoft objavio redovna ažuriranja

Microsoft je objavilo ažuriranja koja otklanjaju 44 ranjivosti u različitim proizvodima, od kojih su 5 označene kao kritične.  

Kritične ranjivosti se odnose na greške u Windows, Internet Explorer, Edge i Office

Jedna od kritičnih ranjivosti, označena sa  CVE-2016-3227, se odnosi na grešku prilikom obrade DNS zahtjeva koja omogućava napadačima da izvrše proizvoljan kod na računarima koji koriste Windows Server 2012 i 2012 R2. Ova ranjivost je otklonjena zakrpom sa oznakom MS16-071. 

Još jedna kritična ranjivost je označena sa CVE-2016-0025, a pogađa Microsoft Office. Ova ranjivost omogućuje napadačima da u RTF format zakuju proizvoljan kod koji se pokreće prilikom otvaranja datoteke i može rezultovati preuzimanjem računara.  

Pored kritičnih ranjivosti otklonjene su manje ozbiljne ranjivosti u Windows SMB Server, Windows NetLogon, Web Proxy Auto-Discovery (WPAD), Microsoft Exchange, Active Directory, Windows PDF  i drugima.  

 

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply