Microsoft je objavio preporuke za Exchange Server

Microsoft je objavio preporuke za Exchange Server

Microsoft je objavio preporuke za Exchange Server koje se odnose na ranjivost koja omogućava podizanje nivoa privilegija. Eksploatacija ove ranjivosti može dovesti do preuzimanja sistema. Preporučujemo vam da pročitate preporuke i da primijenite podešavanja koja mogu umanjiti vjerovatnoću napada dok se ne objavi ažuriranje.

Izvor:us-cert.gov