libdbd-mysql-perl bezbjednosno ažuriranje

libdbd-mysql-perl bezbjednosno ažuriranje

Dvije use-after-free ranjivosti su otkrivene u DBD::mysql, Perl DBI driver za MySQL server baze podataka. Udaljeni napadač može da iskoristi ovu ranjivost kako bi prouzrokovao DoS stanje, ili potencijalno postigao udaljeno izvršavanje koda sa privilegijama korisnika koji pokreće aplikaciju.

Identifikatori ranjivosti su : CVE-2014-9906 CVE-2015-8949.

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:N/A

Leave a Reply