Lansiran prvi kvantni komunikacioni satelit

Lansiran prvi kvantni komunikacioni satelit

Kina je shvatila važnost kvantne tehnologije, u koju je do sada uložila milijarde američkih dolara. Tako postala prva država koja je lansirala kvantni komunikacioni satelit, u svrhe testiranja zakona kvantne mehanike u svemiru.  

Satelit je dio projekta razvoja komunikacione tehnologije koja je otporna na, do sada poznate, napade.  

Moguće je enkodovati poruku u kvantne čestice. U slučaju presretanja, poruka se mijenja na nepredvidive načine. Ovo čini kvantu mehaniku privlačnom bezbjednosnim i kriptograskim istraživačima, jer ima potencijal da stvori enkriptovanu komunikaciju koja se ne može razbiti.  

Istraživači su u eksperimentima uspijevali da upišu poruku u čestice, ali ovi eksperimenti su radili na kratkim rastojanjima, na površini zemlje.  

Oprema na satelitu, razvijena od strane Nacionalnog centra za nauku o svemiru u Pekingu, ima za cilj istraživanja ponašanja kvantne komunikacije u svemiru. Cilj ovog dvogodišnjeg eksperimenta je uspostavljanje bezbjednog transfera poruka između dvije stanice na površini zemlje, a uspjeh može promijeniti kriptografiju kakvu je danas poznajemo.

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply