Kompromitovan sistem za upravljanjem kredencijalima korišćen od strane Cisco-a, IBM-a i F5

Kompromitovan sistem za upravljanjem kredencijalima korišćen od strane Cisco-a, IBM-a i F5

Pearson VUE je objavio da je njihov produkt Credential Manager System(PCM) kompromitovan od strane napadača. Pearson VUE, je dio Pearson-a, kompanije čija softverska riješenja koristi preko 450 kompainija koje uključuju IBM,Cisco, Adobe i F5. PCM servise je isključen sa mreže kako bi se smanjile posljedice. Trenutno se vrši procijena nastale štete.  

Iz Pearsona tvrde da je mala šansa da su procurili podaci o kreditnim karticama, ali zbog prirode riješenja koje se prilagođava korisnicima još uvjek nisu sigurni.  

Kompanije je objavila da će kontaktirati pogođene korisnike ali takođe upozoravaju da se korisnici pripaze phishing mailova, u kojima bi se napadači predstavili kao kompanija.  

PCM koriste razne kompanije u svojim edukacionim modulima.PCM je dio F5-ovog modula za edukaciju i certifikaciju kao i Cisco-ovog modula za izdavanje certifikata za CCIE, CCNA i CCNP. 

Izvor:www.net-security.org

Leave a Reply