Još jedan način da se premosti air gap

Još jedan način da se premosti air gap

Istraživači sa Ben-Gurion univerziteta u Izraelu su pronašli novi način za izvlačenje podataka sa tzv. air-gapped računara. Air-gapped računari nisu povezani na mrežu i koriste se za čuvanje backup-a ili povjerljivih datoteka.

Isti istraživači su već osmislili više načina za transfer podataka, a koristili su toplotu, radio talase, buku koju proizvode ventilatori i hard diskovi. Najnoviji način koristi virus pod nazivom USBee koji pretvara regularne USB uređaje u radio predajnike kratkog dometa.

Za razliku od CottonMouth-a, specijalnog USB uređaja koji je koristila NSA da izvuče podatke sa air-gapped sistema, USBee koristi nemodifikovane USB uređaje.

USBee generiše elektromagnetno zračenje korišćenjem USB data bus-a koje se može detektovati sa 5 metara daljine. Istraživači su uspjeli da tokom eksperimenta izvrše transfer podataka brzinom od 80 bajta po sekundi, što je dovoljno da se ukradu lozinke i enkripcioni ključevi.

Izvor:www.helpnetsecurity.com

Leave a Reply