Iceweasel ranjivosti

Iceweasel ranjivosti

Iceweasel je debian bazirani web čitač i predstavlja fork Firefox projekta. Otkriveno je da nedostatak filtriranja ulaza u Graphite engine za prikaz fontova može rezultovati izvršavanjem proizvoljnog koda.

Izvor:lists.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:CVE-2016-1523

Leave a Reply