Icedove bezbjednosno ažuriranje

Icedove bezbjednosno ažuriranje

Višestruke ranjivosti pronađene su u Icedove klijentu za elektronsku poštu. Ranjivosti obuhvataju probleme sa bezbjednosti memorije, zaobilaženje same origin policy, integer overflow-e, buffer overflow-e i use after free. Navede ranjivosti mogle bi dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda ili uzrokovanja DoS stanja.

Identifikatori ranjivosti su : CVE-2016-5290, CVE-2016-5291, CVE-2016-5296, CVE-2016-5297,  CVE-2016-9066, CVE-2016-9074, CVE-2016-9079.

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:N/A

Leave a Reply