Google je objavio ažuriranja za Chrome I Chrome OS

Google je objavio ažuriranja za Chrome I Chrome OS

Iz kompanije Google su objavili ažuriranja za njihov popularni veb čitač Chrome i operativni sistem Chrome OS. Iskorištavanje ranjivosti bi moglo dovesti do preuzimanja sistema.

Ažuriranja obuhvataju :

  • Chrome 46.0.2490.86 za Windows, Mac and Linux
  • Chrome 46.0.2490.82 sve Chrome OS uređaje.

Ažuriranja pored toga što otklanjaju ranjivsoti, popravljaju više grešaka u proizvodima i sadrže u sebi ažuriranje za Adobe Flash Player verziju 19.0.0.245 za Google Chrome i 19.0.0.245-r1 za Google Chrome OS.

Chrome OS je Google-ov projek izgradnje operativnog sistema zasnovanog na linux-ovo jezgru čija je primarna svrha rad sa veb alikacijama. Većina aplikacije za Chrome OS su dizajnirane da rade sa cloud infrastrukturom. Chrome OS koriste Chromebook laptopi.

Preporučujemo vam da ažurirate Chrome i Chrome OS. 

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply