Godinu dana stare ranjivosti najpopularniji izbor napadača

Godinu dana stare ranjivosti najpopularniji izbor napadača

Istraživanja pokazuju da se za napade najčešće koriste ranjivosti u Microsoft Office-u koje su otkrivene prošle godine.

Ranjivosti označene sa CVE-2015-1641 i CVE-2015-2545, su potisnule CVE-2012-0158 koja je do tada važila za najpopularniju Microsoft Office ranjivost. CVE-2015-1641 je odgovorna za 66%, CVE-2015-2545 za 17%, a četiri godine stara ranjivost CVE-2012-0158 za 12% napada. 

Prelazak na novije ranjivosti nije neobična stvar, jer povećava vjerovatnoću uspjeha napada. Pošto sajber kriminalci zavise od ažurnih verzija exploit kit-ova, sa novom verzijom dolazi do promjena ranjivosti koje se koriste. CVE-2015-1641 i CVE-2015-2545 su potisnule besmrtnu CVE-2012-0158 uključivanjem u popularne exploit kit-ove kao što su AK-2 i Microsoft World Intruder (MWI).  

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply