Gmail blokira slanje .js datoteka.

Gmail blokira slanje .js datoteka.

Google-ov G Suite team najavio je u srijedu da će Gmail onemogućiti slanje JavaScript datoteka kao email attachment-a.

Gmail već blokira desetak vrsta datoteka koje se mogu zloupotrebiti kako bi se korisnicima nanijela šteta. Lista uključuje .exe, .jar, .sys, .scr, .bat, .com, .vbs i .cmd. Od 13.02.2017. na ovoj listi će se naći i .js ekstenzija.

JavaScript datoteke su korišćene od strane napadača za distribuciju različitih vrsta virusa. Najpoznatiji slučaj korišćenja ove tehnike je kampanje distribucije Locky ransomware-a.

Napadači bi žrtvama poslali .zip arhivu u kojoj se nalazi .js datoteka koja preuzima virus sa interneta i instalira ga na korisnički računar.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply