Francuska : Microsoft krši prava korisnika na zaštitu ličnih informacija

Francuska : Microsoft krši prava korisnika na zaštitu ličnih informacija

Od objavljivanja Windows 10, operativnog sistema, Microsoft je na meti kritika zbog agresivnih ažuriranja i zanemarivanja prava korisnika na zaštitu ličnih podataka. Zanemarivanje prava korisnika se ogleda u pretjeranom prikupljanju informacija o korisnicima i transfer istih u Microsoft-ovo sjedište u Redmondu, savezna država Vašington, u SAD. 

Francuska agencija CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), nacionalno regulatorno tijelo za zaštitu privatnosti i ličnih informacija stanovnika Francuske, je upozorila Microsoft na kršenje propisa vezanih za zaštitu podataka.  

CNIL je u srijedu izdao službeno obavještenje u kome se od Microsoft-a traži da obustavi prekomjerno prikupljane podataka o korisnicima bez njihovog pristanka. CNIL je Microsoft-u dao rok od tri mjeseca da svoje aktivnosti uskladi sa propisima o zaštiti podataka, u protivnom će biti sankcionisani.  

Obavještenje je rezultat istrage koju su vodile Francuske vlasti zbog prebacivanja podataka korisnika u okviru „Safe Harbor” dogovora koji je stavljen van snage u oktobru prošle godine.  

Safe Harbor” je dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske Unije koji omogućava kompanijama iz SAD-a da se usklade sa zakonima EU vezanim za zaštitu ličnih podataka, pošto EU ima strožije zakone koji se odnose na zaštitu privatnosti i zaštitu ličnih podataka.  

Lista pritužbi koji CNIL ima na Windows 10 :  

  • Skupljanje podataka o vremenu koje korisnik provede u korišćenju pojedinih aplikacija.  
  • Skupljanje podataka o preuzimanjima koja korisnik vrši sa interneta. 
  • Nedostatak bezbjednosti pri zaštiti korisničkog naloga, koji se ogleda u neograničenom broju pokušaja unosa četvorocifrenog PIN-a kojim je zaštićen nalog.  
  • Nemogućnost blokiranja cookiea. 
  • Transfer ličnih podataka u SAD. 
  • Praćenje istorije pretraživanja korisnika i omogućavanje istog trećim licima bez pristanka korisnika.  

Iz Microsoft-a su odgovorili da će rado sarađivati sa CNIL u namjeri da pronađu rješenje koje je prihvatljivo za obe strane. Pored toga navode da i dalje ispunjavaju sve standarde vezane za „Safe Harbor” dogovor, te da će ispuniti uslove potrebne za usklađivanje sa novim „Privacy Shield”  dogovorom, na kome rade predstavnici SAD-a i EU.  

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply