Firma prisiljena da plati napadačima nakon provale u računarski sistem

Firma prisiljena da plati napadačima nakon provale u računarski sistem

Nakon provale u sistem neimenovane firme sa sjedištem u Brisbane-u i preuzimanjem osjetljivih informacija grupa hakera je tražila otkupninu u bitcoinima. Isplata otkupnine vrijedne nekoliko hiljada dolara bila je praćena novom prijetnjom i zahtjevom sa za još veću otkupninu, kako prenosi policija. Nakon odbijanja firme i uključivanja policije grupa je uputila nove prijetnje zaposlenicima, ovaj put lično. Pribavljanjem i analizom podatka izvršili su profiliranje zaposlenika i ponovo tražili otkupninu prijeteći porodici jednog od radnika. 

Policija je poručila organizacijama da posvete pažnju osiguranju osjetljivih podataka u digitalnom formatu i formiraju strategije za borbu sa cyber kriminalom radi prevencije ovakvih incidenata, i da u slučaju takvih hitno kontaktiraju policiju i ni u kom slučaju ne ispunjavaju zahtjeve napadača.

Izvor:www.theguardian.com

Leave a Reply