Facebook će platiti kaznu od 5 milijardi dolara i uvesti novi program za zaštitu privatnosti

Facebook će platiti kaznu od 5 milijardi dolara i uvesti novi program za zaštitu privatnosti

Savezna komisija za trgovinu SAD-a (Federal Trade Commission – FTC) potvrdila je da je Facebook pristao da plati kaznu od 5 milijardi dolara za povrede privatnosti korisnika tokom Cambridge Analytica incidenta. Cambridge Analytica je sa Facebook-a ukrala podatke o oko 50 miliona građana SAD-a, a ovi podaci su navodno korišćeni za ciljane marketinške kampanje tokom predsjedničkih izbora u SAD-u 2016. godine.

Pored navedene kazne Facebook se obavezao da će u narednih 20 godina provoditi program koji za cilj ima poboljšanje privatnosti korisnika. Neke od mjera koje su uključene u program uključuju osnivanje nezavisnog komiteta za zaštitu privatnosti i oštrija pravila koja se odnose na upotrebu podataka od strane aplikacija drugih proizvođača.

Facebook će ovim programom biti obavezan i da dokumentuje svaki bezbjednosni incident koji potencijalno može kompromitovati podatke o više od 500 korisnika. Izvještaji o incidentima moraju se dostaviti FTC-u najkasnije 30 dana od otkrivanja incidenta.

FTC je naredio i druge korekcije koje se odnose na Facebook-ovo postupanje sa podacima. Ove korekcije uključuju:

  • Facebook ne smije koristiti brojeve mobilnih telefona koje korisnici koriste za dvofaktorsku autentifikaciju u marketinške svrhe.
  • Facebook je obavezan da dobije eksplicitnu dozvolu od strane korisnika za korišćenje tehnologije prepoznavanja lica.
  • Facebook ne smije čuvati lozinke u otvorenom tekstu i mora imati programe koji će otkriti upotrebu lozinki u otvorenom tekstu (ova mjera je odgovor na incident iz marta 2019. godine u kome je otkriveno da je Facebook greškom čuvao lozinke miliona korisnika u otvorenom tekstu).

Izvor: thehackernews.com