Email prevare koštale kompanije $214 mil.

Email prevare koštale kompanije $214 mil.

Internet Crime Complaint Center – zajednički projekat američkog FBI i National White Collar Crime Center-a objavili su da su po proračunu od 1.10.2013 do 1.12.2014 kompanije izgubile ukupno $214 mil.

Prilikom obmane, napadači su slali dopise kompanijama lažirajući identitet njihovih legitimnih partnera i tražili uplate novca. U nekim slučajevima napadači su slali emailove, u nekim vršili telefonske pozive ili koristili slične komunikacione medije i pri tom uspješno preuzeli identitet poslovnih partnera u komunikaciji sa firmom. Hong Kong i Kina bili su sjedište banaka gdje je ovaj novac najčešće odlazio, dok je ukupan broj žrtava ovakvih prevara 1198 u SAD i 928 u drugim zemljama, kako je izjavljeno. Firme iz SAD su izgubile više od $179 mil. u ovakvim napadima.

Grupa je naglasila važnost korištenja mjera sigurnosti kao što su digitalni certifikati i dvofaktorna autentikacija da bi se smanjio broj ovakvih incidenata.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply