Cisco otklonio greške u WI-FI access point-ima

Cisco otklonio greške u WI-FI access point-ima

Pored otklanjanja starijih ranjivosti u Cisco IOS i IOS XE operativno sistemu kao i ranjivosti u paketu Cisco je otklonio i više grešaka koje bi mogle omogućiti pristup napadaču.  

Najozbiljnija greška (CVE-2015-6323) se nalazi u administratorskom portalu za uređaje koji koriste Cisco Identity Services Engine. Ova greška omogućava  napadaču da neautorizovano pristupi uređaju. Pored ove postoji greška (CVE-2015-6314) u Cisco Wireles Lan Contorller programu.  

Obe su klasifikovane kao kritične i ocijenjene sa maksimalnom ocjenom od 10.0.  

Pored ovih grešaka otklonjena je i ranjivost u  Cisco Aironet 1800 seriji access point-a, gdje je napadač mogao pristupiti koristeći hardkodovane administratorske kredencijale. 

Izvor:www.net-security.org

Leave a Reply