Cisco objavio više bezbjednosnih preporuka

Cisco objavio više bezbjednosnih preporuka

Cisco je objavio u polugodišnju bezbjednosnu publikaciju koja se satoji iz više preporuka vezanih za IOS i IOS XE.

Sve preporuke se odnose na ranjivosti u Cisco IOS i Cisco IOS XE, operativne sisteme za Cisco-ove mrežne uređaje.

Ranjivosti koje su otklonjene uključuju:

  • CVE-2015-6280 – Greška u SSH RSA baziranoj autentifikaciji koja omogućava zaobilaženje autentifikacije, preporučujemo da pogledate preporuke.
  • CVE-2015-6282 – Greška u prevođenju adresa koja može dovesti do DoS napada, preporučujemo da pogledate preporuke.
  • CVE-2015-6278 i CVE-2015-6279 – Greška u IPv6 koja omogućava DoS napad, preporučujemo da pogledate preporuke.
     

Izvor:www.cisco.com

Leave a Reply