Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da primijenite korake navedene u publikacijama vezane za ove ranjivosti:

  • Ranjivost u Cisco Application Policy Infrastructure Controller  koja omogućava podizanje nivoa privilegija korišćenjem SSH –  cisco-sa-20170816-apic1
  • Ranjivost u Cisco Application Policy Infrastructure Controller  koja omogućava podizanje nivoa privilegija korišćenjem specijalno napravljenih binarnih datoteka –  cisco-sa-20170816-apic2
  • Ranjivost u Cisco Virtual Network Function Element Manager koja omogućava izvršenje proizvoljnih komandi – cisco-sa-20170816-em

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply