Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da primijenite korake navedene u publikacijama vezane za ove ranjivosti:

  1. Ranjivost u Prime Data Center Network Manager koja omogućava udaljeno izvršavanje koda –  cisco-sa-20170607-dcnm1
  2. Ranjivost u Prime Data Center Network Manager koja se odnosi na postojanje podrazumijevanih kredencijala – cisco-sa-20170607-dcnm2
  3. Ranjivost u  AnyConnect koja omogućava lokalnu eskalaciju privilegija – cisco-sa-20170607-anyconnect
  4. Ranjivost u TelePresence Endpoint koja omogućava izazivanje DoS stanja – cisco-sa-20170607-tele

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply