Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosno ažuriranje koje otklanja ranjivost u više proizvoda. Eksploatacija nekih od ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem. Preporučujemo vam da pročitate Cisco-ove preporuke i primijenite odgovarajuće korake.

Izvor:us-cert.gov