Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da primijenite korake navedene u publikacijama vezane za ove ranjivosti:

  • Ranjivost u Prime Collaboration Provisioning koja se odnosi na postojanje podrazumijevanih – cisco-sa-20180307-cpcp
  • Ranjivost u Secure Access Control System u sistemu za Java deserijalizaciju –  cisco-sa-20180307-acs2
  • Ranjivost u Web Security Appliance koja omogućava zaobilaženje autentifikacije korišćenjem FTP protokola – cisco-sa-20180307-wsa

Izvor:us-cert.gov

Leave a Reply