Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosno ažuriranje koje otklanja ranjivosti u WebEx Network Recording Player for Advanced Recording Format (ARF) i WebEx Recording Format (WRF) datotekama. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.  

Preporučujemo vam da pročitate Cisco-vu publikaciju i primijenite odgovarajuće korake.

Izvor:us-cert.gov

Leave a Reply