Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da primijenite korake navedene u publikacijama vezane za ove ranjivosti:

  • Ranjivost u Cloud Services Platform 2100 koja omogućava neautorizovani pristup – cisco-sa-20171018-ccs.
  • Više ranjivosti u FXOS i NX-OS sistemskom softveru – cisco-sa-20171018-aaavty.
  • Ranjivost u SIP modulu IP telefona iz serija: SPA50x, SPA51x i SPA52x koja omogućava izazivanje DoS stanja – cisco-sa-20171018-sip1.
  • Ranjivost u SIP modulu IP telefona iz serije SPA51x koja omogućava izazivanje DoS stanja –cisco-sa-20171018-sip.

Izvor:us-cert.gov

Leave a Reply