Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Ranjivost pogađa IOS, IOS XE, Email Security Appliance i Firepower Management Center.

Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem. Preporučujemo vam da pročitate Cisco-ove publikacije koje se odnose na ove ranjivosti:

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply