Cisco izdao bezbjednosno ažuriranje za UCDMP

Cisco izdao bezbjednosno ažuriranje za UCDMP

Cisco je izdao novo bezbjednosno ažuriranje kako bi sanirao ranjivosti u svom Unified Communications Domain Manager Platform softveru, verzijama koje su prethodile 10.x. Iskorišćavanje ovih ranjivosti može dovesti do potpunog preuzimanja kontrole nad ranjivim sistemom od strane napadača.

OIB – CERT RS preporučuje korisnicima da pregledaju Cisco Security Advisory i primjene neophodna ažuriranja.

Izvor:Cisco Security Advisory

Leave a Reply