Cisco izdao bezbjednosna ažuriranja

Cisco izdao bezbjednosna ažuriranja

Cisco je izdao bezbjednosna ažuriranja u cilju saniranja ranjivosti na Web Security Appliance (WSA-v), Email Security Virtual Appliance (ESAv) i Content Security Management Virtual Appliance (SMAv) softver. Iskorišćavanje jedne od ovih ranjivosti dozvoljava napadaču da preuzme kontrolu nad ranjivim uređajem.

OIB – CERT RS savjetuje administratorima i korisnicima da pročitaju Cisco Security Advisory i primjene neophodna ažuriranja.

Izvor:Cisco Security Advisory

Leave a Reply