Cisco ASR 1000 ranjivost

Cisco ASR 1000 ranjivost

Ranjivost pri radu sa fragmentovanim paketima IP verzija 4 i 6 Cisco IOS XE softvera za navedene rutere mogla bi omogućiti neautentikovanom, udaljenom napadaču da onesposobi procesor koji obrađuje paket.

Ranjivost je posljedica nekorektnog obrađivanja fragmentovanih paketa. Cisco je objavio softverska ažuriranja koja ispravljaju ovu ranjivost, a privremena rješenja za umanjenje štete ne postoje.

Izvor:tools.cisco.com

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Ostalo

CVE oznaka:CVE-2015-4291

Leave a Reply