point_cyber
Posted in Novosti

Napadači aktivno eksploatišu 0-day ranjivost u Android operativnom sistemu

check2_cyber
Posted in Novosti Ranjivosti

VMware je objavio ažuriranja za više proizvoda

point_cyber
Posted in Novosti Ranjivosti

Otkrivena ranjivost u phpMyAdmin

check2_cyber
Posted in Novosti

Google je objavio bezbjednosna ažuriranja

world_cyber
Posted in Novosti Ranjivosti

Preko četrdeset potpisanih drajvera omogućava instalaciju backdoora na Windows računare

world_cyber
Posted in Novosti

Pronađeni novi načini da se kompromituje WPA3

point_cyber
Posted in Novosti

Johanesburg: Ransomware je prouzrokovao otežanu distribuciju električne energije

keyboard_cyber
Posted in Informativno Novosti

Facebook će platiti kaznu od 5 milijardi dolara i uvesti novi program za zaštitu privatnosti

check_cyber
Posted in Novosti

Microsoft je objavio bezbjednosna ažuriranja za PowerShell Core

check_cyber
Posted in Novosti

Drupal je objavio bezbjednosna ažuriranja

hacker2_cyber
Posted in Informativno Novosti

Bugarska: Hakeri su ukrali lične podatke 70% punoljetnih građana

point_cyber
Posted in Informativno Novosti

FIRST je objavio CVSS verziju 3.1

hand_cyber
Posted in Novosti

DHS je napravio funkcionalan eksploatacioni kod za BlueKeep

check2_cyber
Posted in Informativno Novosti Ranjivosti

ISC je objavio ažuriranja za BIND

check2_cyber
Posted in Informativno Novosti Ranjivosti

Objavljeno je ažuriranje za Samba