Bind9 bezbjednosno ažuriranje

Bind9 bezbjednosno ažuriranje

BIND (Berkeley Internet Name Domain) je jedan od najčešče korištenih DNS softvera. Otkriveno je da specifični APL RR podaci mogu da izazovu INSIST fail u apl_42.c i prouzrokuju zaustavljanje BIND DNS servera, čime dovode do DoS stanja.,

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2015-8704

Leave a Reply