Apple je objavio bezbjednosna ažuriranja

Apple je objavio bezbjednosna ažuriranja

Apple je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u  više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

 
Preporučujemo vam da pročitati Apple-ove članke i primijenite predložene korake:

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply