Apache Shiro ranjivost

Apache Shiro ranjivost

Apache Shiro je securoty framework za Javu koji obavlja autentikaciju, autorizaciju, kriptografiju i upravljanje sesijama. Prije verzije 1.3.2, korištenje servleta u context putanji koja nije root specijalno kreirani zahtjevi mogu biti korišteni za zaobilaženje nekih filtera, ovo može rezultovati neautorizovanim pristupom.

Izvor:seclists.org

Značaj ranjivosti:INFORMATIVNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2016-6802

Leave a Reply