Adobe objavio hitnu zakrpu za Flash

Adobe objavio hitnu zakrpu za Flash

Samo dva dana nakon objave najavljenih zakrpa koje otklanjaju kritične ranjivosti u Acrobat-u,Reader-u i Digital Editions-u Adobe je objavio zakrpe za Flash. 

Zakrpa je objavljena da bi se uklonila zero-day ranjivost. Ranjivost koja je označena kao CVE-2016-1010 je korišćenja u manjim ciljanim napadima, i njom su pogođene sve platforme koje koriste Adobe Flash. 

Ažuriranja se pored CVE-2016-1010 odnose i na : 

  • Integer overflow ranjivosti koje mogu dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda (CVE-2016-0963, CVE-2016-0993). 
  • Use-after-free ranjivosti koje mogu dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda (CVE-2016-0987, CVE-2016-0988, CVE-2016-0990, CVE-2016-0991, CVE-2016-0994, CVE-2016-0995, CVE-2016-0996, CVE-2016-1000).  
  • Heap overflow ranjivosti koje mogu dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda (CVE-2016-1001).  
  • Ranjivosti koje se odnose na korupciju memorije koje mogu dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda (CVE-2016-0960, CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0986, CVE-2016-0989, CVE-2016-1005).

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply