Adobe Flash Player ranjivost

Adobe Flash Player ranjivost

Adobe je izdao sigurnosna ažuriranja za Adobe Flash Player koja se odnose na kritičnu ranjivost koja potencijalno omogućava napadaču da preuzme kontrolu nad sistemom. Poznate mete za eksploataciju su sistemi sa IE za Windows 7 i niže, kao i Firefox na Windows XP. Adobe preporučuje korisnicima da ažuriraju softver na zadnju verziju :

  • Korisnici Adobe Flash Player Desktop Runtime za Windows i Macintosh bi trebali da ažuriraju na Adobe Flash Player 18.0.0.194.
  • Korisnici Adobe Flash Player Extended Support Release bi trebalo da ažuriraju na Adobe Flash Player 13.0.0.296.
  • Korisnici Adobe Flash Player za Linux bi trebali da ažuriraju na Adobe Flash Player 11.2.202.468.
  • Adobe Flash Player instaliran sa Google Chrome i Adobe Flash Player instaliran sa Internet Explorerom na Windows 8.x će se automatski ažurirati na verziju 18.0.0.194.

Izvor:helpx.adobe.com

Značaj ranjivosti:HITNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:CVE-2015-3113

Leave a Reply