Adobe bezbjednosna ažuriranja

Adobe bezbjednosna ažuriranja

Ranjivosti Adobe Photoshop Creative Cloud (CC) i Bridge CC omogućavaju udaljenom napadaču da preuzme kontrolu nad operativnim sistemom korisnika. Dva biltena objavljena na web sajtu navode ranjivosti u vidu integer i heap overflowa, te korupcije memorije i utiču na Adobe Photoshop CC 2014 (15.2.2) (2014.2.2),Adobe Bridge CC (6.1) i njihove prijašnje verzije. Preporučuje se ažuriranje softvera.

Izvor:helpx.adobe.com

Leave a Reply